Šéf letovej prevádzky takmer spôsobil katastrofu. Zastáva dve funkcie!

Spät' na článok