Slota o policajnej razii: Bolo to ako vylodenie v Normandii!

Spät' na článok