Talian do Košíc priniesol osýpky. Prečo Slováci nekontrolujú povinné očkovania u všetkých zahraničných študentov?

Spät' na článok