Učiteľka z kauzy odobratého Marca: Na ruke mám modrinu, ako sa ma držal

Spät' na článok