V Košiciach pribúdajú nelegálne osady. Podľa aktivistov sa Rómovia „sťahujú k plným kontajnerom“

Spät' na článok