Vďaka, pán Široký! Mnohých veriteľov Váhostavu čakajú smutné sviatky

Spät' na článok