Veľkomožný sudca: Za štátne dáva voziť dcéru, pred domom ho čaká šofér aj niekoľko hodín

Spät' na článok