Virtuálny záchranca. 91-ročný dôchodca na svojej stránke mapuje dejiny Ratkovej

Spät' na článok