Vo Fiľakove bojujú proti droge chudobných: Narkomanmi sú aj malé deti!

Spät' na článok