Vydatej Mojsejovej hrozí ďalšia basa. A tentoraz jej nepomôže ani manžel!

Spät' na článok