Vydieranie a zastrašovanie? Volkswagen voči štrajkujúcim pritvrdil, TOTO rozoslal všetkým zamestnancom

Spät' na článok