Vyučení robotníci zmizli. Môže za to aj snaha vychovať z detí vysokoškolákov s ľahkým životom

Spät' na článok