Za komunizmu súdili za úteky na Západ, dnes stále pôsobia ako prokurátori a sudcovia

Spät' na článok