Zaskočený Mika: Skončí u Mečiarovej pravej ruky?

Spät' na článok