Ženy zarábajú menej ako muži. Vraj preto, lebo zostávajú dlho na rodičovskej dovolenke. Kam však majú dať deti?

Spät' na článok