Žiak Blaha odkazuje svojmu učiteľovi Zalovi: Máš problém s egom!

Spät' na článok