Zmizne za hranice? Údajného bosa Okoličányho čaká rozhodovanie o doživotí. Napriek tomu môže slobodne cestovať

Spät' na článok