Dajte ľudu najesť, inak sa stane vašou skazou, platilo aj v minulosti

Spät' na článok