„Prezident Tiso sa nepriznal, ani neľutoval.“ Pred sedemdesiatimi rokmi popravili vojnového zločinca

Spät' na článok