Školu neznášali. Dnes sa o nich učia

Spät' na článok