Aj kati hľadali pokoj duše. Jeden z nich je pochovaný v kostole

Spät' na článok