Čo rada varí manželka izraelského veľvyslanca? Šoulet! Pomôže ho uvariť aj vám

Spät' na článok