FOTO Ľudia sa menia, primitívne tetovania zostávajú. Aj tie nacistické.

Spät' na článok