Na Orave vyrábajú špeciálne rakvy, v repertoári majú aj cigaretovú škatuľku

Spät' na článok