Na Slovensku máme jediný hrad, ktorý nie je v zozname pamiatok. Zabudli ho tam zaradiť

Spät' na článok