O bizarnej Ronaldovej buste vieme už všetko. Ale čo o jej autorovi?

Spät' na článok