Plodná ako jabloň. Nemá ani 40, porodila už 38 detí!

Spät' na článok