Posledný na tróne: Z cisára Karola I. sa stal po vojne žobrák bez vlasti i majetku

Spät' na článok