Potvrdené! Peniaze nezohrávajú v šťastných životoch žiadnu rolu, dôležité je niečo iné

Spät' na článok