Prekonal sa, trvalo mu to mesiace. Bob Dylan si konečne prevzal Nobelovu cenu

Spät' na článok