Prepchaté slovenské cintoríny: Po smrti nebudete voňať fialky, ale nohy zo susedného hrobu!

Spät' na článok