Slávna vila Mojsejovcov je na predaj. Gýčový barak na Pereši sa zmenil na nepoznanie

Spät' na článok