Sumy, ktoré platia kluby za futbalistov už prekračujú hranicu normálnosti. A pôjdu vraj ešte vyššie

Spät' na článok