Všestranný staviteľ uchvacuje svojim umením: Robím to pre našu dedinu

Spät' na článok