Niektoré pacientky užívajú chemoterapiu úplne zbytočne. A poisťovne o tom vedia!

Spät' na článok