Žijeme v Matrixe? Názor, že sme súčasťou umelo vytvoreného sveta, má čoraz viac prívržencov

Spät' na článok