Obesené, upálené, ubodané. Hon na čarodejnice sa deje aj dnes!

Spät' na článok