Rozlúčka: Na prvú plavbu sa Akademik Lomonosov vydal koncom apríla, posádku tvorí približne 70 ľudí.

4/6 Rozlúčka: Na prvú plavbu sa Akademik Lomonosov vydal koncom apríla, posádku tvorí približne 70 ľudí. Zdroj: ROSATOM