Displeje: Kombinácia dvoch veľkých displejov pod jedným sklom pôsobí futuristicky.

4/7 Displeje: Kombinácia dvoch veľkých displejov pod jedným sklom pôsobí futuristicky. Zdroj: Matej Jankovič