V zornom poli: Novinkou je farebný head-up displej s rozšírenou funkcionalitou.

2/5 V zornom poli: Novinkou je farebný head-up displej s rozšírenou funkcionalitou. Zdroj: VW