Interiér: Ten vďaka výborne vyzerajúcim dvom veľkým prepojeným displejom budil mimoriadnu pozornosť.

3/5 Interiér: Ten vďaka výborne vyzerajúcim dvom veľkým prepojeným displejom budil mimoriadnu pozornosť. Zdroj: VW