VŠETKO POD KONTROLOU Digitálny displej prístrojovej dosky prehľad- ne ukazuje celkový aj elektrický dojazd.
Zdieľať fotku

2/11 VŠETKO POD KONTROLOU Digitálny displej prístrojovej dosky prehľad- ne ukazuje celkový aj elektrický dojazd. Zdroj: MICHAL BEDNÁR