Znak Fénixa je vyrábaný ručne.

9/10 Znak Fénixa je vyrábaný ručne. Zdroj: Toyota