Interiér: Ergonomicky je dobre riešený a prehľadný.

6/8 Interiér: Ergonomicky je dobre riešený a prehľadný. Zdroj: Matej Jankovič