Spoločenské priestory: Dôraz sa kladie na maximálny luxus.

4/7 Spoločenské priestory: Dôraz sa kladie na maximálny luxus. Zdroj: DESIGN Q