Maserati: Z tohto modelu vyrobili iba päťdesiat kusov.
Zdieľať fotku

8/14 Maserati: Z tohto modelu vyrobili iba päťdesiat kusov. Zdroj: Archív