Maserati: Z tohto modelu vyrobili iba päťdesiat kusov.
Zdieľať fotku

9/14 Maserati: Z tohto modelu vyrobili iba päťdesiat kusov. Zdroj: Archív