Stimulovanie určitých centier v mozgu môže zmierňovať aj následky Parkinsonovej choroby. V tejto oblasti sa experimentuje už dlhší čas, pacienti musia byť pri zavádzaní elektródy pri plnom vedomí.
Zdieľať fotku

4/5 Stimulovanie určitých centier v mozgu môže zmierňovať aj následky Parkinsonovej choroby. V tejto oblasti sa experimentuje už dlhší čas, pacienti musia byť pri zavádzaní elektródy pri plnom vedomí. Zdroj: University of Florida