PODOBÁ SA JUPITERU WASP-76b patrí do kategórie ultrahorúcich plynných obrov. Sú to svety podobné Jupiteru a Saturnu, ale obiehajú okolo materskej hviezdy ešte „tesnejšie“ ako Merkúr.
Zdieľať fotku

1/3 PODOBÁ SA JUPITERU WASP-76b patrí do kategórie ultrahorúcich plynných obrov. Sú to svety podobné Jupiteru a Saturnu, ale obiehajú okolo materskej hviezdy ešte „tesnejšie“ ako Merkúr. Zdroj: NASA