Skygofree je schopný napríklad vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov a mnoho ďalších vecí.

1/2 Skygofree je schopný napríklad vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov a mnoho ďalších vecí. Zdroj: Shutterstock